TEC-Services

English language and business communications

TEC-Services verzorgt sinds 1991 praktijkgerichte en op uw bedrijf toegesneden in-company taaltrainingen voor u en al uw medewerkers.

Alleen uw persoonlijke leerpunten komen aan de orde

Cursussen

Individuele trainingen: English "eye-to-eye"

Het summum van maatwerktrainingen zijn natuurlijk individuele trainingen: één-op-één, one-to-one, eye-to-eye. Benamingen die allemaal benadrukken dat u in zo'n situatie 100% aandacht krijgt. Alle feedback is voor u! Alleen uw persoonlijke leerpunten komen aan de orde. Vandaar ook dat we graag spreken van gepersonaliseerde trainingen. Dat betekent ook dat het rendement van uw cursus of training zeer hoog ligt. Ook de transfer (het overbrengen van het geleerde in de cursus naar de eigen praktijk) loopt daardoor gesmeerd en is uiterst effectief! You can't go wrong, so to speak!

Onderwerpkeuze: uw competenties in praktijk

De onderwerpen die in een gepersonaliseerde training aan bod kunnen komen, zijn dan ook zeer divers, want variëren per persoon. De keuze voor een bepaald onderwerp hangt zeer sterk samen met hetgeen u ervaart in uw situatie wat betreft eventuele tekortkomingen of juist nieuwe behoeften die ontstaan in nieuwe situaties.

"Wat mij bijzonder aansprak was uw slogan: tailor-made teaching and learning. Hieruit spreekt het feit dat het gaat om een samenspel van teacher en learner: het leren ligt niet alleen bij de learner"

Voorbeelden:

  • U moet voor het eerst bepaalde presentaties of zakenbesprekingen in het Engels gaan verzorgen, en u voelt zich er nog niet klaar voor.
  • U vindt dat uw e-mails grammaticaal correcter vorm gegeven moeten worde, zodat u betrouwbaarder overkomt.
  • Het is nodig dat u uw uitspraak verbetert omdat het belangrijk is dat u Engelser overkomt dan voorheen.
  • U wilt uw correspondentie verbeteren (brieven en faxen en e-mails all together: stijl, layout, formuleringen).
  • U wilt zich gewoon beter uitdrukken in woord en gebaar: makkelijker spreken, minder zoeken naar woorden, that sort of things.
  • Voor bepaalde ideeën: zie ook onze Smart Courses (flyer op aanvraag).
Uw competenties in de praktijk

It's your call!

Kortom, het is aan ú om te zeggen wat ú wilt, en daar gaan we dan zeer gericht aan werken, op een doeltreffende èn attractieve manier, want leren moet leuk zijn (en blijven, want we blijven leren, nietwaar?), in zo kort mogelijke tijd.

Korte procedure:

Tijdens een gedegen intake (vrijblijvend) stellen wij gezamenlijk uw persoonlijke opleidings-behoefte vast en stippelen vervolgens het cursustraject uit: alles naar úw wensen. Al in een tiental sessies van anderhalf uur kunt u uw Engels aanzienlijk verbeteren op specifieke punten!

Als u dit najaar een individuele training
bij ons bestelt, krijgt u 15% korting op de cursusprijs.
Your place or mine?

Kosten

En wat kost dat? Wel, het zal u verbazen hoe gering de kosten zijn als u ze afzet tegen het enorme rendement dat u scoort! U kúnt al makkelijk scoren voor een bedrag van tussen de € 80 en € 800, al naar gelang de duur van de training en dus de tijd die ermee gemoeid is. Dit is de prijs voor de tijd en de inzet die u en wij investeren in deze "joint venture" om een betere performance te bereiken.

In-company of extern? De training kan bij u op het bedrijf plaatvinden (dichtbij de bron en u hoeft niet weg) of juist bij ons op ons gezellige "Home Office" met huiselijke sfeer als u liever even helemaal weg bent en niet bereikbaar wil zijn voor telefoontjes enz.

Last update: 5 oktober 2013